Кафедра фізики

Мова:

Козар Анатолій Іванович

Козар Анатолій Іванович
Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

Закінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. А.М. Горького в 1964 році. У 1971 році захистив кандидатську дисертацію, будучи учнем відомого радянського вченого проф. Хижняка Н.А. (Харківський фізико-технічний інститут). У 2010 році захистив докторську дисертацію.

Навчальна робота

Лекційний курс – фізика, для напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія»

Наукова робота

Наукові інтереси: розсіювання електромагнітних хвиль резонансними просторовими гратами магнітодіелектріческіе сфер. Наукові та технічні досягнення: захист кандидатської та докторської дисертацій, участь в міжнародних наукових конференціях з публікацією доповідей в збірниках наукових праць. Протягом багатьох років був керівником наукового семінару ім. проф. Н.А. Хижняка.

Нагороди і премії:

Нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти».

Інші відомості

Хобі: Спілкування зі студентами, біг, плавання.

Публікації та патенти

Автор близько 100 наукових праць. Основні публікації:

Електромагнетизм. Хвилі, Оптика: Навчальний посібник./Упор. Українець М.І., Ткаченко Т.Б., Козарь А.І., Калінін В.В. та ін. – Харків, 2005, ХНУРЕ. – 164 с.

Квантова та ядерна фізика: Навч. посібник/Упор.: М.І. Українець, Т.Б. Ткаченко, А.І. Козарь та ін.– Харків, 2005, – 124 с.

Козарь А.И. Числовой ряд Фибоначчи и рассеяние электромагнитных волн системой плоских однослойных решеток резонансных магнитодиэлектрических сфер. Радиотехника: Всеукр. межвед. научно-технич. сб.– 2003. – Вып.135. – с.68-74.

Kozar A. Structure Functions of Electromagnetic Field Coupling in a Cavity Filled by Resonance-Size Magnetodielectric Spheres. Telecommunication and Radio Engineering. – 2004. – Vol.61, No.5. – p. 363-381.

Kozar A. Structural Function Development for Electromagnetic Interactions in the System of Multiple Resonant Magnetodielectric Sphere. Telecommunication and Radio Engineering. – 2005. – Vol.63, No.1