Кафедра физики

Язык:

Силабус

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка

освітньо-професійна програма Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки

Силабус Фізика ТРІТЗР UA

 

СИЛАБУС

дисципліни Фізика

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 125 Кібербезпека

освітньо-професійна программа  «Безпека інформаційних та комунікаційних систем»

Силабус Фізика КБІКС UA

 

СИЛАБУС

дисципліни Фізика

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 121.Інженерія програмного забезпечення

освітньо-професійна програма «Програмна інженерія»

Силабус Фізика — ПЗПІ UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 163 Біомедична інженерія

освітньо-професійної програми Біомедична інженерія

Силабус Фізика БІБМІ UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності186«Видавництво та поліграфія»

освітньо-професійної програми «Видавничо-поліграфічна справа»

Силабус Фізика ВПВПС UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 171 Електроніка

освітньо-професійної програми Електронні пристрої та системи

Силабус Фізика ЕЕПС UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 171 Електроніка

освітньо-професійна програма Системи, технології і комп’ютерні засоби мультимедіа

Силабус Фізика ЕСТМ UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 126  Інформаційні системи та технології

освітньо-професійна програма Інформаційні технології інтернету речей

Силабус Фізика ІТІР UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 122  Комп’ютерні науки

освітньо-професійної програми Інформаційні технології управління, Штучний інтелект

Силабус Фізика ІТУ, ІТШІ_ UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 123  Комп’ютерна інженерія

освітньо-професійних програм Комп’ютерна інженерія

Силабус Фізика КІУКІ_ UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 122  Комп’ютерні науки

освітньо-професійна програма Комп’ютерні науки та технології

Силабус Фізика КНТ UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 125 Кібербезпека

освітньо-професійна програма Системи технічного захисту інформації

Силабус Фізика КСТЗІ UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 125 Кібербезпека

освітньо-професійної програми Управління інформаційною безпекою

Харківського національного університету радіоелектроніки

Силабус Фізика КУІБ_UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 153 Мікро-  та наносистемна техніка

освітньо-професійної програми Мікро- та наноелектроніка

Силабус Фізика МНТМН UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

освітньо-професійної програми Інженерія оптоінформаційних та лазерних систем

Силабус Фізика МТІОЛС UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

освітньо-професійної програми Технічна експертиза

Силабус Фізика МТТЕ_ UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка

освітньо-професійна програма Радіотехніка, Медіаінженерія.

Силабус Фізика ТРРТ,МІ UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка

освітньо-професійних програм Телекомунікації, Інфокомунікаційна інженерія, Інформаційно- мережна інженерія

Силабус Фізика ТРТК,ТРІМІ, ТРІКІ_ UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 113 Прикладна математика

освітньо-професійної програми Прикладна математика

Силабус Фізика_ППМ_UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 124 Системний аналіз

освітньо-професійної програми Системний аналіз

Силабус Фізика_СТСА_UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

освітньо-професійні програми Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Системна інженерія

Силлабус Фізика АКТ АКІТ-СІ UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 173Авіоніка

освітньо-професійна програма Вбудовані системи авіоніки

Силлабус Фізика АКТ ВСА UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 122 Комп’ютерні науки

освітньо-професійна програма Інформатика

Силлабус Фізика ІТМ ІНФ UA