Кафедра фізики

Мова:

Козар Анатолій Іванович

Козар Анатолій Іванович
Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

Закінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. А.М. Горького в 1964 році. У 1971 році захистив кандидатську дисертацію, будучи учнем відомого радянського вченого проф. Хижняка Н.А. (Харківський фізико-технічний інститут). У 2010 році захистив докторську дисертацію.

Навчальна робота

Лекційний курс – фізика, для напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія»

Наукова робота

Наукові інтереси: розсіювання електромагнітних хвиль резонансними просторовими гратами магнітодіелектріческіе сфер. Наукові та технічні досягнення: захист кандидатської та докторської дисертацій, участь в міжнародних наукових конференціях з публікацією доповідей в збірниках наукових праць. Протягом багатьох років був керівником наукового семінару ім. проф. Н.А. Хижняка.

Нагороди і премії:

Нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти».

Інші відомості

Хобі: Спілкування зі студентами, біг, плавання.

Публікації та патенти

Автор близько 100 наукових праць. Основні публікації:

  1. Kozar A.I. Resonant Degenerate Crystal Made of Spheres Located in

Magnetodielectric Medium / A.I. Kozar // International Journal of Electromagnetics and Applications. Vol. 3, No 2, 2013, pp. 15-19.

doi: 10.5923/j.ijea.20130302.02

  1. Резонансные метакристаллы из малых магнитодиэлектрических сфер: монография /

К59 А.И. Козарь, Украина – Харьков: ХНУРЭ, 2014. – 352 с.

ISBN 978-966-659-202-9

  1. Kozar A.I. Structural Function Development for Electromagnetic Interactions in the System of Multiple Resonant Magnetodielectric Spheres / A.I. Kozar //Telecommunication and Radio Engineering. – New York, N.Y. (USA): Begell House

Inc.– 2005. –Vol. 63, No.7. – P. 589-605.

  1. Kozar A.I. Structure Functions of Electromagnetic Field Coupling in a Cavity Filled by Resonance-Size Magnetodielectric Spheres / A.I. Kozar //Telecommunication and Radio Engineering. – New York, N.Y. (USA): Begell House

Inc.– 2004. –Vol. 61, No.5. – P. 363-381.

  1. Kozar A. I. Resonanat Degenerate Crystal Made of Spheres Located in Magnetodielectric Medium / A. I. Kozar // International Journal of Electromagnetics and Applications. – 2013.- Vol. 3(2). – P. 15-19.
  2. Козарь А.И. Рассеяние электромагнитных волн дискретным октаэдром из резонансных сфер. Радіотехніка.-№ 203.- 2020.-ХНУРЕ, Харків. – С.181-185.