Кафедра фізики

Мова:

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології здійснює кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ)  http://tapr.nure.ua/

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  це сучасна Hi-Tech спеціальність, яка поєднує класичну інженерну освіту в області автоматизації з поглибленим освоєнням комп’ютерних технологій і спеціального програмного забезпечення, а саме:

  •          автоматику і інтелектуальні комп’ютерно-інтегровані технологіі;
  •          архітектуру і програмування промислових контролерів;
  •          3D-моделювання та мехатроніку;
  •          програмно-технічні комплекси АСУ ТП і технічні засоби автоматизації;
  •          розробку програмного забезпечення в області IndustrialAutomationSystems, Industrial Internet of Things, CALS, автоматизації бізнес-процесів.

Вміння і компетентності, якими буде володіти випускник за спеціальністю Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

  •           Уміння створювати і підтримувати функціонування автоматизованих систем управління виробничими процесами на базі новітніх мікропроцесорних пристроїв;
  •           Уміння розробляти програмне, технічне та інформаційне забезпечення автоматизованих систем управління;
  •           Навички управління та проектування сучасних промислово-технологічних комп’ютерних систем і мереж;
  •           Навички розробки програмних і програмно-апаратних комплексів широкої сфери застосування;
  •           Навички планування, оптимізації і інтелектуалізація виробничих процесів.

З освітніми програмами спеціальності можна ознайомитися на сайті кафедри КІТАМ http://tapr.nure.ua/ru/abiturientu-2

А також подивитися відеоролик

https://www.youtube.com/watch?v=nD1CTS6hxDw&list=PLLIMw4GphLGKh4m4vttXW9VejwTOYmR9W&index=5