Кафедра фізики

Мова:

Силабус

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка

освітньо-професійна програма Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки

Силабус Фізика ТРРЗВС UA

 

СИЛАБУС

дисципліни Фізика

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 125 Кібербезпека

освітньо-професійна программа  «Безпека інформаційних та комунікаційних систем»

Силабус Фізика КБІКС UA Чубукін ( последняя редакция от 3.12. 23)

 

СИЛАБУС

дисципліни Фізика

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 121.Інженерія програмного забезпечення

освітньо-професійна програма «Програмна інженерія»

Силабус Фізика ПЗПІ_UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 163 Біомедична інженерія

освітньо-професійної програми Біомедична інженерія

Силабус Фізика БІБМІ UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності186«Видавництво та поліграфія»

освітньо-професійної програми «Видавничо-поліграфічна справа»

Силабус Фізика ВПВПС_ UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 171 Електроніка

освітньо-професійної програми Електронні пристрої та системи

Силабус Фізика ЕЕПС UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 171 Електроніка

освітньо-професійна програма Системи, технології і комп’ютерні засоби мультимедіа

Силабус Фізика ЕСТМ UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 126  Інформаційні системи та технології

освітньо-професійна програма Інформаційні технології інтернету речей

Силабус Фізика ІТІР UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 122  Комп’ютерні науки

освітньо-професійної програми Інформаційні технології управління, Штучний інтелект

Силабус Фізика ІТУ_UA

Силабус Фізика ІТШІ_ UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 123  Комп’ютерна інженерія

освітньо-професійних програм Комп’ютерна інженерія

Силабус Фізика КІУКІ_UA

 

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 122  Комп’ютерні науки

освітньо-професійна програма Комп’ютерні науки та технології

Силабус Фізика КНТ UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 125 Кібербезпека

освітньо-професійна програма Системи технічного захисту інформації

Силабус Фізика КСТЗІ UA

 

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 125 Кібербезпека

освітньо-професійної програми Управління інформаційною безпекою

Харківського національного університету радіоелектроніки

Силабус Фізика КУІБ_UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 153 Мікро-  та наносистемна техніка

освітньо-професійної програми Мікро- та наноелектроніка

Силабус Фізика МНТМН UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

освітньо-професійної програми Інженерія оптоінформаційних та лазерних систем

Силабус Фізика МТІОЛС UA

 

 

СИЛАБУС
з дисципліни «Фізика»

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка

освітньо-професійна програма Медіаінженерія, Інформаційні радіотехнології.

Силабус Фізика МІ, ІРТ UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка

освітньо-професійних програм Інфокомунікаційна інженерія, Інформаційно- мережна інженерія

Силабус Фізика ТРІМІ, ІКІМБ_ UA

 

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 113 Прикладна математика

освітньо-професійної програми Прикладна математика

Силабус Фізика ППМ_UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 124 Системний аналіз

освітньо-професійної програми Системний аналіз

Силабус Фізика СТСА_UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

освітньо-професійні програми Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Системна інженерія

Силабус Фізика АКТ АКІТ-СІ UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 173Авіоніка

освітньо-професійна програма Вбудовані системи авіоніки

Силлабус Фізика АКТ ВСА UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальність 122 Комп’ютерні науки

освітньо-професійна програма Інформатика

Силабус Фізика ІТІНФ_UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 126  Інформаційні системи та технології

освітньо-професійна програма “Інформаційні системи та технології”

Харківського національного університету радіоелектроніки

Силабус Фізика ІСТ UA

 

СИЛАБУС

з дисципліни «Фізика»
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

освітньо-професійної програми Якість продукції процесів та програмного забезпечення

Харківського національного університету радіоелектроніки

Силабус Фізика ЯПППЗ_ UA