Кафедра фізики

Мова:

Повідомлення

16 квітня 2019 року на кафедрі фізики в рамках XXIII-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті» пройшла конференція 2 «Автоматизовані системи і комп’ютеризовані технологи приладобудування». Були заслухані доповіді, представлені на секцію 3 «Фізичні процеси в радіоелектроніці, комп’ютерній техніці і приладобудуванні» (Керівник завідувач кафедри Коваленко О.М., секретар доц. Мешков С.М.). Було прочитано 8 доповідей. Більшість доповідей були присвячені практичному застосуванню теплобачення в сучасній науці, техніці, а також побуті. Це було відображенням того, що багато доповідачів брали активну участь в роботі гуртка «Тепловий контроль і його забезпечення».

Були відзначені доповіді:

– студентів гр. АКТС-18-1 Мілько Д.В., Чернишенко О.В. «Використання тепловізора для оптимізації тепловиділення індукційного нагрівача» (1 місце). Крім доповіді був продемонстрований діючий макет.

– студентки гр. ІТШІ-18-1 Гришаєвої А.М. «Застосування теплобачення в енергозберігаючих технологіях» (2 місце).

– студентки групи АКТС-18-2 Вишванюк С.В. «RFID – технологи. Розвиток і області застосування. (3 місце).

Доповіді викликали великий інтерес у слухачів, що вилилося в дискусії по деяким порушеним у доповідях питанням.

Три доповіді з внесеними уточненнями і доповненнями були рекомендовані на Регіональну наукову студентську конференцію ХПІ.