Кафедра фізики

Мова:

Мягкий Олександр Валерійович

Мягкий Олександр Валерійович
Старший викладач кафедри фізики , Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Адреса: Україна, 61166, м. Харків, пр.Науки, 14,

E-mail: aleksandr.mjagky@nure.ua

Освіта

 

2003 г. – фізик, астроном,  Харківський Національний Університет ім В. Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра астрономії, спеціальність  – фізик, астроном. Тема дипломної роботи  «Застосування методу 12 елементів до каталогів слабких зірок».

2003 – інженер 3 категорії науково – дослідного інституту (НДІ) «Астрономії».

2004 – інженер 1 категорії Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

2012 – асистент кафедри фізики, Харківського національного університету радіоелектроніки.

2017 – старший викладач кафедри фізики, Харківського національного університету радіоелектроніки.

2019 – захистив дисертацю “Підвищення завадостійкості теплової дефектоскопії багатошарових конструкцій та трубопроводів” та здобув науковий ступень  кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовини

Наукова робота

 

Наукові інтереси: тепловий неруйнівний контроль богатошарових композиційних структур  та трубопроводів. Боротьба з шумами та перешкодами в тепловому неруйнівному контролі.

Публікації та патенти

 

Автор понад 15 наукових робіт. З них 10 наукових статей.

Основні публікації:

  1. Стороженко В.А., Малик С.Б., Мягкий А.В. Оптимизация режимов тепловой дефектоскопии на основе теплофизического моделирования // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Прилади і методи неруйнівного контролю. – Харків: НТУ «ХПІ» – №48. – 2008. – С. 84-91.
  2. Стороженко В.А., Мешков С.Н., Сапрыкин С.А., Мягкий А.В. Применение термографического метода контроля для определения содержания жидкой фазы в газопроводах. – Науково-технічний журнал «Методи та прилади контролю якості» м. Івано-Франківськ №22. – 2009. – С. 117
  3. Стороженко В.А. Малик С.Б Мягкий А.В. Тихий В.Г Оптимизация процедуры тепловой дефектоскопии сотовых конструкций – Київ, Країна. ТД и НК, №3, 2013, 31-35 с.
  4. В.А.Стороженко,O.В. Лазоренко, А. В. Мягкий. Обработка результатов тепловой дефектоскопии сотовых конструкций с целью пониже-ния уровня помех.// Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – № 34 (1007). – С. 108–112.

Інші відомості

Народився 6 червня1980г. Хобі: спорт (футбол), історія середньовіччя.