Кафедра фізики

Мова:

XXIX Міжнародний науковий симпозіум «Метрологія та метрологічне забезпечення»

У Созополі (Болгарія) з 6 по 10 вересня відбувся XXIX Міжнародний науковий симпозіум «Метрологія та метрологічне забезпечення» (ММО-2019). Це представницький науковий захід, у якому взяли участь понад 120 фахівців з багатьох країн Європи і колишнього СНД. На 9 секціях симпозіуму було представлено понад 80 доповідей. У роботі симпозіуму взяли участь науковці кафедри Фізики:

Рибалка А.І. ( «Оцінка ефективності лазерно-акустичного перетворення»);

Мєшков С.М., Орел Р.П. ( «Застосування теплобачення в енергозберігаючих технологіях»).

Слухачами були відзначені актуальність і високий науковий рівень проведених досліджень. Доповіді були зустрінуті з великим інтересом, про що говорить велика кількість наукових контактів, які були зав’язані у процесі обговорення.        Доповіді були відібрані для занесення в наукометричну базу «Scopus».

XXIX Міжнародний науковий симпозіум «Метрологія та метрологічне забезпечення»