Кафедра фізики

Мова:

ХНУРЕ УВІЙШОВ ДО ПРЕДМЕТНИХ РЕЙТИНГІВ ТНЕ

Британське видання Times Higher Education (THE) оприлюднило результати предметних рейтингів, в які вперше увійшов Харківський національний університет радіоелектроніки. За напрямом “Комп’ютерні науки” ХНУРЕ посів 301-400 позицію у світі та 2 місце по Україні, за напрямом “Інженерні науки та технології” – 601–800 позицію у світі та 3 місце по Україні.

При складанні предметних рейтингів THE використовуються ті ж самі 13 індикаторів, що й у світовому рейтингу Times Higher Education World University Rankings. Вони презентують п’ять напрямів: викладання (навчальне середовище) – 30%; дослідження (обсяг, дохід та репутація) – 30%; цитування (вплив досліджень) – 27,5%; міжнародну взаємодію (викладачі, студенти та дослідження) – 7,5%; дохід від виробничої діяльності (трансфер знань) – 5%.

Поріг входження у предметний рейтинг визначають два критерії: поріг публікацій і поріг академічного персоналу з дисципліни. Для рейтингів “Комп’ютерні науки” та “Інженерні науки та технології” це 500 статей за даними напрямками за останні п’ять років у Scopus та не менше 1 відсотка кількості викладачів комп’ютерних наук та інформатики та 4 відсотків кількості викладачів інженерних дисциплін (електрична та електронна інженерія, енергетика, прилади та матеріалознавство, робототехніка, телекомунікації, авіоніка, системи автоматизації та управління, біомедична інженерія).

Рейтинг “Комп’ютерні науки” включає 827 університетів, у тому числі 4 українських; рейтинг “Інженерні науки та технології” – 1098 університетів, у тому числі 8 українських.

ХНУРЕ УВІЙШОВ ДО ПРЕДМЕТНИХ РЕЙТИНГІВ ТНЕ ХНУРЕ УВІЙШОВ ДО ПРЕДМЕТНИХ РЕЙТИНГІВ ТНЕ