Кафедра фізики

Мова:

КАФЕДРА ФІЗИКИ

Кафедра викладає базовий курс фізики практично на всіх бакалаврських напрямах, за якими ведеться підготовка в ХНУРЕ.

В аспірантурі та докторантурі є такі спеціальності:

05.11.13 – “Прилади і методи контролю та визначення складу речовини” (науковий керівник В. О. Стороженко, доктор технічних наук, професор).

Наукові напрями кафедри:

  • термографія та тепловий неруйнівний контроль;
  • резонансні кристали з малих магніто-діелектричних сфер у зовнішньому електродинамічному середовищі;
  • кавітаційні теплогенератори.