Кафедра фізики

Мова:

Коваленко Олена Миколаївна

Коваленко Олена Миколаївна
Зав. кафедрою фізики ХНУРЕ. Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки

Адреса: Україна, 61166, м. Харків, пр.Науки,14

E-mail: d_ph@nure.ua, olena.kovalenko@nure.ua

Освіта

1996 р. – фізик, Харківський державний університет, фізичний факультет, спеціальність – фізика. Тема дипломної роботи – «Екситонні спектри потрійних сполук в системі СsI-CuI»

1999 р. – аспірантура, кафедра фізичної оптики, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

2000 р. – кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.05 – оптика, лазерна фізика. Тема дисертації: «Спектроскопія тонких плівок комплексних сполук на основі галогенідів міді та лужних металів».

2003 р. – асистент кафедри фізики ХНУРЕ

2007 р.– доцент кафедри фізики ХНУРЕ

З 2017 року – зав. кафедрою фізики ХНУРЕ

Навчальна робота

Лекційний курс – фізика для спеціальностей 123 Комп’ютерна інженерія . 122  Комп’ютерні науки та 172 Телекомунікації та радіотехніка”

Наукова робота

Наукові інтереси: фізика тонких плівок, спектроскопічні дослідження багатокомпонентних сполук, екситонні спектри, нелінійна оптика

Публікації та патенти

Автор понад 50 наукових робіт, включаючи 39 наукових статей.

Основні публікації:

  1. Kovalenko, E.N., Yunakova, O.N. , Yunakov, N.N. The exciton absorption spectrum of thin films of ternary compounds in the AgBr- PbBr2 system//Low Temperature Physics, 2018,V. 44, Issue 8, P. 856-859
  2. E.N. Kovalenko , O. N. Yunakova, N.N. Yunakov. Exciton spectra of Cs1–xRbxPbCl3solid solution thin films//Low Temperature Physics, 2019, 45 (10), 1122-1126
  3. E.N. Kovalenko , O. N. Yunakova, N.N. Yunakov. Exciton absorption spectra of RbPb2Cl5 and Rb6Pb5Cl16 thin films // Functional Materials, 2019, V. 26, №2, p.295-301.
  4. A.M. Gokov, O.F. Tyrnov, Yu. V. Buts, E.N. Kovalenko. EMPIRICAL MODELING OF VARIATIONS OF ELECTRON DENSITY IN THE UNDISTURBED MID-LATITUDE D-REGION OF THE IONOSPHERE //Telecommunications and Radio Engineering, 2020, v.79, p. 335-342
  5. Kovalenko, E.N., Yunakova, O.N. , Yunakov, N.N. Exciton absorption spectra of thin films of RbCu2Cl3 and Rb2Cu3Cl5 ternary compounds//Low Temperature Physics, 2021, vol. 47, No. 5, pp. 462–467

 

Інші відомості

Народилася 20 листопада 1974 р.

Хобі: подорожі, книги, фотографія, бісероплетіння