Кафедра фізики

Мова:

Мешков Сергій Миколайович

Мешков Сергій Миколайович
Кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки.

Алреса: Україна, 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, тел. +380577021345.

E-mail: d_ph@nure.ua, meshkovtndt@gmail.com

1974 р. – інженер-електронік, Харківський інститут радіоелектроніки, факультет “Електронні прилади”, спеціальність – “Електронні прилади”.

Тема дипломної роботи – «Розрахунок дзеркальної оптичної системи для теплового дефектоскопу».

2002 р. – кандидат технічних наук,  спеціальність 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин. Тема дисертації:  «Розвиток методу та вдосконалення пристроїв теплового контролю і діагностики об’єктів циліндричної форми».

1977 р. – науковий співробітник лабораторії електронної оптики кафедри загальної фізики ХПІ.

1980 р. – старший науковий співробітник лабораторії теплового неруйнівного контролю кафедри фізики ХІРЕ.

1996 р. – асистент кафедри фізики ХНУРЕ.

2001 р. – старший викладач кафедри фізики ХНУРЕ.

2010 р. – доцент кафедри фізики ХНУРЕ.