Кафедра фізики

Мова:

Мягкий Олександр Валерійович

Мягкий Олександр Валерійович
Доцент кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Адреса: Україна, 61166, м. Харків, пр.Науки, 14,

E-mail: aleksandr.mjagky@nure.ua

Освіта

 

2003 г. – фізик, астроном,  Харківський Національний Університет ім В. Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра астрономії, спеціальність  – фізик, астроном. Тема дипломної роботи  «Застосування методу 12 елементів до каталогів слабких зірок».

2003 – інженер 3 категорії науково – дослідного інституту (НДІ) «Астрономії».

2004 – інженер 1 категорії Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

2012 – асистент кафедри фізики, Харківського національного університету радіоелектроніки.

2017 – старший викладач кафедри фізики, Харківського національного університету радіоелектроніки.

2019 – захистив дисертацю “Підвищення завадостійкості теплової дефектоскопії багатошарових конструкцій та трубопроводів” та здобув науковий ступень  кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовини.

2021 – доцент кафедри фізики.

Наукова робота

 

Наукові інтереси: тепловий неруйнівний контроль богатошарових композиційних структур  та трубопроводів. Боротьба з шумами та перешкодами в тепловому неруйнівному контролі.

Публікації та патенти

 

Автор понад 15 наукових робіт. З них 10 наукових статей.

Основні публікації:

  1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «ФІЗИКА». Частина 2 (Електрика та Магнетизм) для студентів усіх спеціальностей і форм навчання / Упоряд.: Р. П. Орел, О. М. Коваленко, В. О. Стороженко та інші – Харків: ХНУРЕ, 2019. – 120с.
  2. Методичні вказівки до практичних занять з курсу фізики. Ч. 2, для студентів-іноземців усіх напрямків бакалаврата денної форми. Російською мовою / Упоряд.: А.І.Рибалка, О.М. Коваленко, В.О. Стороженко та ін.– Харків: ХНУРЕ, 2020. – 172 с.
  3. Storozhenko V., MyagkiyA., Orel R. Optimization of the procedure of thermal flaw detection of the honeycomb constructions by improving the accuracy of interference function. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, №5, 2016. – P.12–18.
  4.  Стороженко В.А., Орел Р.П., Мешков С.Н. Тепловизионная диагностика тепловой защиты зданий и сооружений. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка, № 1, 2019. – С.49-55.
  5.  Orel R., Meshkov S., Storozhenko V., Myagkiy A. Detection of “Wall Thinning” Type Defects in Pipelines by Thermal Method. // Eskişehir Technical Univiversity Jornal of Science and Technology A – Applied Science and Engineering, Vol.20, 2019. – Р.84–91
  6. В.А.Стороженко,O.В. Лазоренко, А. В. Мягкий. Обработка результатов тепловой дефектоскопии сотовых конструкций с целью пониже-ния уровня помех.// Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – № 34 (1007). – С. 108–112.

Інші відомості

Народився 6 червня1980г. Хобі: спорт (футбол), історія середньовіччя.