Кафедра фізики

Мова:

Стороженко Володимир Олександрович

Стороженко Володимир Олександрович
Професор кафедри фізики, доктор технічних наук, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, професор

Освіта та кар’єра

Закінчив факультет електроніки ХНУРЕ в 1969 р. (тоді – Харківський інститут радіоелектроніки) за фахом промислова електроніка. Кандидатську дисертацію захистив в 1980 р., докторську – в 1994 р.


Освітня діяльність

Лекційний курс – фізика, для спеціальностей Кібербезпека, Інженерія програмного забезпечення


Наукова діяльність

Наукові інтереси: фізичні методи неруйнівного контролю якості матеріалів і виробів, а саме: теплової метод контролю, термографія. У цій сфері є відомим фахівцем як в Україні, та і за її межами (Росія, Франція, Канада, Німеччина, Угорщина і т.д.).


Нагороди та премії

Протягом останніх десяти років двічі був лауреатом обласних конкурсів «Вища освіта – Кращі імена » – як декан, так і завідувач кафедрою. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2005 р.), а також медаллю Міносвіти «Відмінник освіти».


Публікації та патенти

Є автором понад 160 робіт: 2 монографій, 8 навчальних посібників

  1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «ФІЗИКА». Частина 2 (Електрика та Магнетизм) для студентів усіх спеціальностей і форм навчання / Упоряд.: Р. П. Орел, О. М. Коваленко, В. О. Стороженко та інші – Харків: ХНУРЕ, 2019. – 120с.
  2. Методичні вказівки до практичних занять з курсу фізики. Ч. 2, для студентів-іноземців усіх напрямків бакалаврата денної форми. Російською мовою / Упоряд.: А.І.Рибалка, О.М. Коваленко, В.О. Стороженко та ін.– Харків: ХНУРЕ, 2020. – 172 с.
  3. Storozhenko V., MyagkiyA., Orel R. Optimization of the procedure of thermal flaw detection of the honeycomb constructions by improving the accuracy of interference function. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, №5, 2016. – P.12–18.
  4.  Стороженко В.А., Орел Р.П., Мешков С.Н. Тепловизионная диагностика тепловой защиты зданий и сооружений. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка, № 1, 2019. – С.49-55.
  5.  Orel R., Meshkov S., Storozhenko V., Myagkiy A. Detection of “Wall Thinning” Type Defects in Pipelines by Thermal Method. // Eskişehir Technical Univiversity Jornal of Science and Technology A – Applied Science and Engineering, Vol.20, 2019. – Р.84–91.