Кафедра фізики

Мова:

Рибалка Антоніна Іванівна

Рибалка Антоніна Іванівна
Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Адреса: Україна, 61166, м Харків, пр.Науки, 14, тел. +380577021345.

Електронна пошта: antonina.rybalka@nure.ua

Освіта

 

1969 – фізик, оптик, Харківський державний університет, фізичний факультет, спеціальність – оптика.

1972 р – аспірантура, кафедра фізичної оптики, Харківський державний університет.

1978 – кандидат фізико-математичних наук.

1987 – асистент кафедри фізики ХНУРЕ

1992 – доцент кафедри фізики ХНУРЕ

 

 

Навчальна робота

 

Лекційний курс – дисципліна «Фізика» для напрямів підготовки:

ТРРТ, МІ, КСТЗІ, ЕСТМ, ТРІТЗР

 

Наукова робота

 

Наукові інтереси: експериментальні дослідження з використанням електрооптичних систем

 

Публікації та патенти

 

Більше 50 Має наукових статей. У співавторстві написала багато навчальних посібників для студентів, абітурієнтів і слухачів підготовчих курсів

 

Основні публікації:

  1. Загальна фізика з прикладами і задачами. Частина 3, т.1. Оптика: навч. посібник / І.М. Кібець та ін. – Х.:Компанія СМІТ, 2012. – 232с
  2. Загальна фізика з прикладами і задачами. Частина 3, т.2. Квантова та атомна фізика. Фізика твердого тіла. Ядерна фізика: навч. посібник / І.М.Кібець та ін. –Х.:Компанія СМІТ, 2013.-304с.
  3. 2002 задачи по физикеА.И.Рыбалка, И.Н.Кибец, И.О.Шкляревский./ . Харьков: «Фолио», 2003, 783 с.
  4. Краткий курс физики: учебн. пособие/ И.Н. Кибец, Е.Н. Коваленко, А.И. Рыбалка, В.А. Стороженко–Харьков: «Компания СМИТ», 2015-330с.
  5. «Спосіб сегментації ембріонів» Патент України на корисну модель № 3024/34/17 опубл. 6.06.2017, №120471.2017 Біол. №21
  6. «Пристрій для бісекції ембріонів» заявка на винахід (корисна модель) номер U2019 01249 від 08.05.2019. 11108/зу/19
  7. Kovalenko S. Megel Y., Rybalka A., Kalimanova I., Lysychenko M. Assessment of the effectiveness jf laser-acoustic transformation. // XXIX International Scientific Symposium “Metrology and Metrology Assurance  – 2019” (MMA) Sosopol, Bulgaria, 6-10 september,  2019. – p. 286–
  8.  Rybalka А. І, Megel Y.E., Rudenko O.G., Bezsonov O.O. Cattle breed identification and live weight evaluation the basis of machine learning and computer vision , // Third International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2020), held in Zaporizhzhia, Ukraine,in April-May, 2020,  р 46 – 61.
  9.  Megel, Y., Rybalka A.,Mikhnova, O.Kovalenko, S., …Chalyi, I.Blagov, I. Measuring multimedia content proximity via artificial intelligence methods. 30th International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance, MMA 2020, Sosopol, Bulgaria,  367-377

 

Нагороди та премії

 

Два рази завойовувала звання “ХНУРЕ – кращий за професією”, в 2003 р нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність.

 

Інші відомості

Народилася 15 червня 1946 р

 

Хобі: Захоплюється театром, відвідує музеї та виставки. Здійснює екскурсії по мальовничих містах України і за її межами. Неодноразово отримувала призові місця на виставках творчих робіт (фотографії) в університеті.